Muayenehane Ruhsatlandırması

Ayfa Danışmanlık olarak sağlık bakanlığınca yayınlanan mevzuatlar çerçevesinde hızlı ve etkin muayenehane açılış , ruhsatlandırma işlemlerini yapmaktayız. 

Lokasyon Belirlenmesi

  • Açılacak olan muayenehanenin nerede olacağına karar vermek suretiyle tercih edilen adreslerde ön inceleme yaparak yer seçiminin tamamlanması gerekir.
  • En önemli aşama yer seçimidir. Bu aşamada,itfaiye uygunluğu ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen fiziki şartlar baz alınarak değerlendirme yapılır. 

Resmi Kurumlara Başvuruların Yapılması

  • Yer seçimi yapıldıktan sonra İtfaiye, Belediye, Tabip Odası gibi bazı kurumlardan temin edilmesi gereken belgeler için başvurular yapılır.
  • İtfaiye denetiminden önce hazırlıklar yapılır. Engel bir durum olmaması durumunda alınan belgeler ruhsat başvuru dosyasına eklenir.

Denetim Ve Ruhsatlandırma

 Başvuru dosyasının eksiksiz olarak tamamlanması ile birlikte bağlı bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ ne “Muayenehane Ruhsatlandırma Başvuru Dosyası” teslim edilir.

  • Yapılacak inceleme sonrası oluşturulan ekip nezaretinde yerinde denetim yapılır.
  • Düzenlenen mahal raporu ile birlikte dosya İl Sağlık Müdürlüğü’ ne gönderilir.
  • Nihai aşamada yapılacak komisyon değerlendirmesi sonrasında Muayenehane Uygunluk Belgesi düzenlenmektedir.
× Whatsapp